Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το zitas.gr είναι καθ’όλα νόμιμο και οι πελάτες μας παραλαμβάνουν συγκεκριμένη ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ πάντα κι έπειτα λαμβάνουν Τιμολόγιο Παροχής. Δεν έχει εξωτερική συνεργασία με κανέναν παρά μόνο με άτομα τα οποία ανήκουν στο εργατικό δυναμικό της Web Is Art (όπου είναι και η κατασκευάστρια εταιρία και της ανήκει το 100% του project). Σε περίπτωση που αντιληφθείτε απάτη ή πλάνη ή σας επισκεφθούν χωρίς τα νόμιμα έγγραφα της εταιρίας μας, παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας.