Δωμάτια για ενοικίαση στο Γένι, της πανέμορφης Λευκάδας. Για πραγματικές διακοπές και ξεκούραση! 

Rooms to let in Geni, Leykada….for real holidays and relaxation