Η εταιρία Αsterispcland δραστηριοποιείται στην Εύβοια  από το 2007µε έδρα την Χαλκίδα και εξειδικεύεται στον  τομέα της  πληροφορικής. Η 20ετή εμπειρία μας στις πωλήσεις Η/Υ, ταμειακών μηχανών , μηχανογραφήσεις επιχειρήσεων ,εγκαταστάσεων  καμερών καθώς  και η τεχνική υποστήριξη αποτελεί σηµείο αναφοράς ανάµεσα στις εταιρίες του κλάδου. Με γνώμονα μας τη σταθερότητα , αξιοπιστία , και ποιοτική εξυπηρέτηση, μπορούμε  να σας εγγυηθούμε για την ποιότητα των προϊόντων μας.

Σκοπός μας είναι να γνωρίζουμε τι σκέφτονται οι πελάτες μας, να κατανοούμε τις ανάγκες τους όπως αυτοί τις αντιλαμβάνονται, να επιλύουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους δίνοντας μορφή στις ιδέες και συνεισφέροντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.