Η ιατρός Βλάχου Τερψιχόρη εκπαιδεύτηκε κι ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός».

 Το τμήμα αυτό της Δερματολογικής κλινικής παρέχει την δυνατότητα για εκπαίδευση σε ποικίλα δερματολογικά και παθολογικά περιστατικά σε δερματοχειρουργικές επεμβάσεις , LASER, κρυοχειρουργική κι αισθητικού τύπου επεμβάσεις.

 Παράλληλα παρακολούθησε τους κύκλους θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων ώς συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» και ιδιαίτερα στα καθημερινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Παιδοδερματολογικού τμήματος της ψωρίασηςτων Σεξουαλικών Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.).

 Το 2012 έλαβε την βεβαίωση της Δερματοχειρουργικής ειδικότητας αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών από την Ελληνική Εταιρία Δερματοχειρουργικής.

 Ο τίτλος της ειδικότητας της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας επήλθε τον Μάρτιο του 2015. Έκτοτε και καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσής της παρακολούθησε τα κατά καιρούς Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, διατηρώντας κι εμπλουτίζοντας την επιστημονική κατάρτιση σε όλους τους τομείς!

 Συνεργάζεται και συστεγάζεται με τον πλαστικό χειρούργο Κο Κωνσταντόγλου Σάββα από τον Ιανουάριο του 2016 στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.