ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Επίσης  διαθέτουμε 2 κέντρα, ένα στα Ψαχνά και ένα στη Δροσιά Xαλκίδας

Τηλέφωνο  Ψαχνών  22280-24001
Δροσιάς 22210-99005
κιν 6937205254