Βρισκόμαστε στο 2012 μ.Χ.
Όλη η Χαλκίδα είναι κάτω από ανόητη κατοχή. Όλη? Όχι!

Ένα χωριό που το κατοικούν αδιόρθωτοι Χαλκιδαίοι αντιστέκεται ακόμα και θα αντιστέκεται πάντα στον κατακτητή, Γιατί αυτοί παραμένουν ελεύθεροι και ευτυχισμένοι!!