ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ  :

 

 ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 ΤΗΡΗΣΗ  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ