Υπηρεσίες Φροντίδας σε άτομα τρίτης ηλικίας με παθολογικά και νευρολογικά προβλήματα.

E-mail: kalossamareiths@hotmail.gr