Το Τεχνικό μας Γραφείο, δραστηριοποιείται στον χώρο των Μελετών και των Κατασκευών, εξυπηρετεί ένα μεγάλο φάσμα της  Επιστήμης της Μηχανικής και των Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν τις ανάγκες των πελατών μας.

Με σύγχρονα μέσα και επαγγελματισμό, μέσα από ένα υπερσύγχρονο πακέτο υπηρεσιών πάνω στον σχεδιασμό μέσω Η/Υ και 3D σχεδίαση, με άξονα τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και την λειτουργικότητα των χώρων, γίνεται ο σχεδιασμός όλων των νέων κατοικιών και λοιπών κατασκευών.

Κατά κύριο λόγο ασχολείται με τα εξής αντικείμενα:

1)    Τις εκδόσεις όλων των ειδών των Οικοδομικών Αδειών, Ιδιωτικών Τεχνικών έργων (Κατοικίες – Καταστήματα – Εξοχικές Κατοικίες – βιομηχανικά κτίρια) και κατασκευών,

2)    Τις αποτυπώσεις των ιδιοκτησιών (τοπογραφικά), με σύγχρονα μηχανήματα και όλα τα κατά τον Νόμο απαραίτητα στοιχεία (ΕΓΣΑ `87 – όρια απαλλοτριώσεων – όρια οικισμών – Σχέδια Πόλεως – κλπ),

3)    Την πραγματοποίηση Κατασκευών – εργολαβιών

4)    Την πλήρη ανακατασκευή παλαιών Κατοικιών – Κτιρίων και λοιπών Κατασκευών,

5)    Την Μελέτη και Κατασκευή Καταστημάτων, χώρων εστίασης, Cafe Bar και λοιπών επαγγελματικών χώρων,

6)    Τους Τεχνικούς Ελέγχους των Οικοπέδων, σε περιπτώσεις επικείμενων αγοραπωλησιών και την Τακτοποίηση αυτών σε Συνεργασία με Νομικούς Συμβούλους (Δικηγόρους) – Συμβολαιογράφους – Κτηματολόγιο – Υποθηκοφυλακεία.

7)    Την τακτοποίηση Οικοπέδων Εντός των Σχεδίων Πόλεως (Πίνακες Αναλογισμού- προσκυρώσεις – Μεμονωμένες Πράξης Εφαρμογών κλπ),

8)    Τις Ρευματοδοτήσεις ακινήτων,

9)    Την έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων όλων των ειδών (Υγειονομικού χαρακτήρα κλπ),

10) Τις εκδόσεις βεβαιώσεων από τις Πολεοδομικές Αρχές (Χρήσεων γης – Χώρων Κυρίας Χρήσης – Οικομησημότητας κλπ),

11) Τις εκδόσεις Αδειών λειτουργίας Καταστημάτων από τους Δήμους,

12) Τις ενστάσεις κατά των προτεινόμενων Σχεδίων πόλεως,

13) Τις πράξης και την εξεύρεση στοιχείων από Δήμους – Περιφέρειες για τα ακίνητα τα οποία έχουν ελλιπή στοιχεία (Δρόμοι – Νέοι Δρόμοι- όρια απαλλοτριώσεων κλπ).

14) Την Τακτοποίηση των Αυθαίρετων κτισμάτων σύμφωνα με τον Ν.4014/2011.

15) Την έκδοση πιστοποιητικών για μεταβιβάσεις ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.4014/2011.