Η Μαρέπη είναι ένα κέντρο φιλοξενίας Ηλικιωμένων και απευθύνεται :

  • σε άτομα αυτοεξυπηρετούμενα που έχουν την δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι η οι συγγενείς να εξέρχονται για μικρά η μεγάλα χρονικά διαστήματα
  • σε άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα λόγω χρόνιων παθήσεων, όπως νόσο Alzheimer , νόσο Parkinson, άνοια, AMEA, που χρίζουν ιδιαίτερης φροντίδας και παρακολούθησης
  • σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικά επεισόδια, από διάφορες ορθοπεδικές επεμβάσεις η άλλου είδους εγχειρήσεις.
  • Προσφέρουμε πολύ περισσότερα από ότι ένας « οίκος ευγηρίας ή γηροκομείο »