ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ INTERNET  (FORTHNET, CYTA, OTE)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ