ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΣΑΒΒΑΤΟ 7:00 ΕΩΣ 22:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 8:00 ΕΩΣ 22:00