Από το 1994 σας γυμνάζουμε σωστά και με ασφάλεια όπως μόνο εμείς τα τελευταία πάνω από 20 χρόνια μπορούμε με βεβαιότητα να κάνουμε.

Πρωτοπορία στα προγράμματα.

Πρωτοπορία στα ωράρια.

Πρωτοπορία στις εγκαταστάσεις με άνετους χώρους που εξαερίζονται και κλιματίζονται σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί η σύγχρονη αντίληψη και πρακτική για τους χώρους άθλησης.