22 ΧΡΌΝΙΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΕΛΗΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΙΤΗΡΩΝ (MOTER) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.