30 ΧΡΟΝΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νοσοκομείο με ειδικευμένους κτηνιάτρους.

ΥΠΕΡΗΧΟΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ