Η Μονάδα μας λειτουργεί τα τελευταία 40 έτη. Η πολυετή εμπειρία μας δείχνει με πόση υπευθυνότητα μπορούμε να αναλάβουμε την φροντίδα του ανθρώπου σας εξυπηρετώντας όλες τις καταστάσεις.

Το άρτια εκπαιδευμένο και εξαιρετικά πεπειραμένο προσωπικό μας, μαζί με την συνεχή ιατρική παρακολούθηση και σε συνδυασμό με ένα άνετο και οικογενειακό περιβάλλον με γνώμονα με εκκλησιαστική υποστήριξη, εγγυάται την ιδανική άσκηση του λειτουργήματος που επικαλούμεθα να επιτελούμε για τα αγαπημένα σας πρόσωπα της 3ης ηλικίας.

Ο κύριος σκοπός μας είναι οι άνθρωποι σας να νοιώθουν ότι βρίσκονται και ζουν σε μία κοινωνία συνομηλίκων όπου υπάρχει σεβασμός, αγάπη και τους στηρίζουν σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω ηλικίας.

Αλλά η ευαισθησία μας δεν αγγίζει μόνο την τρίτη ηλικία με σεβασμό, αγγίζει και τους συγγενείς αυτών που λόγω κρίσεως οι τιμές μας είναι οι πιο συμβατές στην σημερινή πραγματικότητα.

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε να γνωριστούμε από κοντά και να θαυμάσετε τον ανακαινισμένο μας χώρο με σκοπό να σας βοηθήσουμε στο πρόβλημά σας βρίσκοντας μαζί την καλύτερη λύση για το αγαπημένο σας πρόσωπο.