Η επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας zitas.gr αποτελεί πλέον πραγματικότητα.

Η πρώτη έκδοση (beta) του καινούργιου επαγγελματικού καταλόγου είναι στον Internet-ικό αέρα, και δοκιμάζεται από την ομάδα ανάπτυξης της webisart.gr.